NORMES DE CONVIVÈNCIA

NORMES DE CONVIVÈNCIA

Per tal de garantir els objectius formatius que ens hem proposat, a Llar disposem d’unes normes de convivència i un pla de protecció del menor. 

S’estableix que qualsevol persona que hagi presenciat un fet que afecti a les normes de convivència té l’obligació de formular una queixa a les persones responsables de la supervisió d’aquestes normes.