MISSIÓ I VISIÓ

MISSIÓ I VISIÓ

Club Llar

Què ÉS lLAR?

Llar és una associació impulsada per pares i mares que ofereix activitats de lleure educatiu per a les seves filles d’entre 8 i 18 anys.

Què ens proposem?

Volem que les noies que participen dels projectes de Llar s’incorporin a la vida universitària i professional de manera participativa, compromeses a donar resposta a les necessitats del seu entorn i capaces de ser agents de canvi en tots els ambients.

Com ho aconseguim?

Llar és un club familiar, on tot es fa des de i per a les famílies de les associades. Procurem que el temps lliure sigui segur, divertit i enriquidor. Busquem el desenvolupament de la seva personalitat i el seu compromís social a través de l’estudi, l’esport i d’activitats que estimulen la creativitat, el lideratge i la solidaritat. Acompanyem individualment les associades en un àmbit d’amistat i confiança perquè siguin persones madures, lliures i protagonistes del futur. Els valors cristians formen part de la identitat de Llar i estan presents a les activitats de l’associació. 

La formació cristiana està encomanada a la Prelatura de l’Opus Dei.

PROJECTE REFORMA

Després de 60 anys de funcionament, és necessari refer les instal·lacions i adaptar l’edifici a la normativa actual d’accessibilitat, medi ambient, protecció d’incendis I protecció del menor.