ACTIVITATS

Inspiring Teens

Inspiring Teens és un programa de lideratge dirigit a noies de 3r i 4t ESO. 

Els objectius que tenim amb aquesta activitat són que les participants:

  1. Coneguin persones que inspiren al bé i a la superació personal. 
  2. Visquin experiències que fomenten el desenvolupament d’una personalitat forta, valenta i compromesa amb la societat.
  3. Creixin en sensibilitat envers els problemes del nostre voltant.
  4. Es coneguin més i enriqueixin el seu món interior.

La metodologia que seguim consisteix en sis mòduls, un al mes entre novembre i maig, cadascun dels quals inclou:

  1. Un testimoni: una persona convidada que parla d’una experiència viscuda en primera persona que ha suposat un aprenentatge per la vida.
  2. Una experiència: les participants acompleixen una activitat que els permet acostar-se a la realitat que ha exposat la persona que ha exposat el seu testimoni.
  3. Deixa empremta: es tracta d’una pràctica que permetrà.

Tots els mòduls van acompanyats d’un mentoring mensual, on cada participant comptarà amb una mentora que l’ajudarà en el desenvolupament de “deixa petjada”.

El programa comença amb un congrés inicial on les participants i mentores conviuen durant un cap de setmana.