ACTIVITATS

Formació espiritual

Un tret distintiu de Llar és l’oferta d’activitats orientades al creixement en valors cristians i l’aprofundiment en la fe catòlica. Amb aquesta finalitat, s’organitzen diferents activitats adequades a l’edat i interessos de les participants. Aquestes activitats estan encomanades a la Prelatura de l’Opus Dei.

  • Tallers de valors per a primària: divendres a la tarda.
  • Xerrades de formació cristiana: en grups reduïts, a les tardes de dilluns a dijous.

A partir de 3r d’ESO:

  • Meditació (estona de pregària guiada): els dissabtes de les 17:30 h a les 18:00 h.
  • Recés mensual: un dissabte al mes a la tarda.
  • Curs de recés: s’organitzen diverses tandes de cap de setmana entre setembre i febrer.